Gubernatorzy banków centralnych krajów Grupy 10

Przedmiotem konsultacji na forum BIS były też sprawy międzynarodowych rozliczeń i roli spełnianej w nich przez banki centralne. W BIS został utworzony Sekretariat Komitetu Płatności i Systemu Rozliczeń oraz jego różne grupy robocze. Komitet ten dokonuje analizy systemu płatności i rozliczeń z tytułu operacji na rynkach papierów wartościowych. Śledzi on również przebieg naboru danych statystycznych do raportów i analiz statystycznych sporządzanych przez BIS.

W lipcu 1990 r. gubernatorzy banków centralnych krajów Grupy 10 podjęli decyzję w sprawie koordynacji pomocy technicznej dla banków centralnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W 1992 r. pomoc tę rozszerzono na banki centralne poszczególnych państw byłego ZSRR. Obejmuje ona m.in. szkolenie kadr bankowych, organizowanie seminariów dla przedstawicieli banków centralnych oraz wymianę doświadczeń z zakresu bankowości. BIS organizował również spotkania prezesów banków centralnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz spotkania ekspertów banków centralnych. W czasie spotkań przedmiotem wymiany poglądów były takie kwestie, jak rynek złota i rynki walutowe oraz ekonomiczne, monetarne, techniczne i prawne aspekty działalności banków centralnych. W siedzibie BIS odbywają swoje spotkania eksperci banków centralnych od spraw ekonomicznych, komputerów oraz gromadzenia danych statystycznych.

Od 1964 r. w BIS swoją siedzibę ma Sekretariat Komitetu Gubernatorów Banków Centralnych krajów UE. Od 1973 r. Sekretariat ten obsługuje Radę Gubernatorów Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, którego BIS jest agentem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>