Specjalne Prawa Ciągnienia cz. II

SDR najpierw oparto na parytecie złota równym 0,888671 g czystego złota. Parytet ten był wówczas taki sam jak parytet dolara USA, z czego wynikało, że 1 SDR = dolar USA.

Od 1 lipca 1974 r. oparto wartość SDR na koszyku 16 walut krajów członkowskich MFW, których udział w handlu światowym jest większy niż 1 %.

Od 1 stycznia 1981 r. SDR został oparty na koszyku pięciu walut. Udział tych walut w koszyku był następujący: dolar USA – 42%, marka RFN – 19%, frank francuski, funt angielski i jen japoński po 13%. Z dniem 1 stycznia 1986 r. dokonano pierwszej korekty wag walut wchodzących w skład koszyka. Udział jena podniesiono do 15%, a udziały franka francuskiego i funta angielskiego obniżono do 12%.

Od 1 stycznia 1991 r. udział tych pięciu walut w koszyku wynosił: dolar USA – 40%, marka RFN – 21%, jen japoński – 17%, frank francuski i funt angielski po 11 %. W porównaniu z poprzednim koszykiem zaszły więc pewne zmiany obrazujące rangę tych walut w handlu międzynarodowym i płatnościach. Koszyk ten obowiązywał do 31 grudnia 1995 r.

Od 1 stycznia 1996 r. wprowadzono kolejne korekty wag walut wchodzących w skład koszyka. Zmniejszono udział dolara USA do 39% oraz zwiększono wagę jena do 18%. Udziały pozostałych walut nie uległy zmianie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>