Czy poziom zadłużenia Polski stanowi istotne zagrożenie dla gospodarki kraju ? – gospodarka

Zadłużenie Polski nie tak dawno przekroczyło okrągłą sumę biliona złotych. Na pierwszy rzut oka jest to ogromna suma , jednak w kategoriach ekonomicznych zadłużenie podaje się najczęściej jako procent produktu krajowego brutto. W tym kontekście nie wygląda to już , aż tak źle gdyż wynosi ono około piędziesięciu trzech, piędziesięciu czterech procent produktu krajowego brutto. Oczywiście to nadal ogromna suma , gdyż sama obsługa zadłużenia w skali roku to około piędziesięciu miliardów złotych rocznie , a więc zdecydowanie więcej niż dochody budżetu państw z podatku dochodowego od osób fizycznych. Polska od początku tej dekady straciła ogromną szansę na to , aby deficyt budżetowy zbić niemalże do zera , a zadłużenie krajowe oraz zagraniczne skarbu państwa wynosiło ponad dwa razy mniej niż wynosi aktualnie. Wystarczyło spełnić kilka warunków które były dosyć łatwe do spełnienia. Pierwszy z nich to zmniejszenie na początku dekady deficytu budżetowego o około dziesięć miliardów złotych , co na przestrzeni lat dało by kwotę blisko dwustu miliardów złotych. Wystarczyło trochę zmniejszyć poziom administracji , oraz ograniczyć wiele zbędnych , nieproduktywnych wydatków skarbu państwa takich jak na przykład urzędy pracy czy też liczne agencje rządowe które nie są nikomu do niczego potrzebne. Drugi warunek to Otwarte Fundusze Emerytalne. Otwarte Fundusze Emerytalne , a raczej ich samo powołanie mijało się kompletnie z celem. Pieniądze zgoromadzone w OFE praktycznie nie zapewnią nam wcale ani troche wyższych emerytur , gdyż lwią częśc zysków wygenerowanych przez OFE zjadały po prostu prowizje od kapitału wpłacanego przez Polaków które OFE wypłacały samemu sobie. Interes życia. Samo istnienie OFE doprowadziło do wzrostu zadłuzenia skarbu państwa o kolejne blisko trzysta piędziesiąt miliardów złotych. Razem daje nam to już około pół biliona złotych , a pamiętajmy , że jak by zadłużenie było niższe o pół biliona złotych to również koszty obsługi zadłużenia przez wiele lat były by znacznie niższe niż są teraz. Ostatni już element umożliwiający znaczne obniżenie zadłużenia Polski to wejście do strefy Euro. W przypadku gdy weszli byśmy do strefy Euro w pierwszym możliwym terminie , a więc roku dwa tysiące siedemnastym to bez większych problemów moglibyśmy przeznaczyć część rezerw walutowych na szybszą spłatę zadłużenia , gdyż w tym momencie nasza narodowa waluta , a więc Euro była by w pełni odporna na ataki walutowe. W ten sposób zyskali byśmy ponad sześćdziesiąt procent niższe zadłużenie kraju , oraz lepsze perspektywy gospodarcze dla Polski na kolejne dziesięciolecia.

gospodarka

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>