Powstanie terminowego finansowego rynku futures

Na powyższych rynkach przedmiotem operacji futures są wybrane waluty oraz depozyty bankowe i papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (obligacje), a w niektórych przypadkach również indeksy kursów akcji oraz złoto. Dzięki różnicy czasu między poszczególnymi rynkami transakcje futures niektórymi instrumentami finansowymi {np. depozytami eurodolarowymi) mogą być zawierane przez całą dobę.

O powstaniu terminowego finansowego rynku futures w Chicago zadecydowały dwa główne czynniki, które są związane z wieloletnim funkcjonowaniem w Chicago towarowych rynków futures: a) istniały tam sprawdzone wzorce takich rynków, które zostały wiernie przeniesione na rynki finansowe, b) rynki finansowe w Chicago miały od razu zapewnioną klientelę, ponieważ istniała tam liczna rzesza zawodowych graczy giełdowych (locals), dla których spekulowanie na zmianach kursów walut niczym się nie różniło od spekulowania na zmianach cen mięsa czy soi: ci spekulanci zapewniali terminowym rynkom finansowym niezbędną płynność.

Należy tu podkreślić, że celem terminowych transakcji futures nie jest zazwyczaj efektywna dostawa towaru czy waluty w przewidzianym terminie, ale jedynie rozliczenie różnic cen (kursów walut) między kontrahentami. W ten sposób realizowana jest zdecydowana większość (95-99%) wszystkich transakcji futures. Zapewniona jest tu jednak możliwość wykonania transakcji poprzez fizyczną dostawę towaru czy waluty, jeśli któryś z kontrahentów tego zażąda. Dynamika zmian zachodzących na rynku futures jest wręcz olbrzymia. Zmieniają się produkty, różnicuje się technika handlu, metamorfozie ulega też organizacja giełd. Trudno za tym wszystkim na bieżąco nadążyć i podać aktualne informacje na ten temat w książce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>