Zysk spekulacyjny – kontynuacja

Załóżmy teraz, że oczekiwania kursowe X nie sprawdziły się i że po 25 kwietnia kurs funta angielskiego nie wzrasta, a spada. W miarę powstawania strat kursowych X otrzymuje wezwanie do wnoszenia dodatkowych depozytów dla pokrycia tych strat. Jeżeli np. w ciągu tygodnia kurs futures funta dla kontraktów czerwcowych obniżył się do 1,1580 USD/GBP, to daje to różnicę 130 punktów bazowych w stosunku do kursu kupna {1,2230 USD/GBP), a zatem stratę 1625 dolarów na każdym kontrakcie {12,50 USD x 130) i 32 500 dolarów łącznie (1625 USD x 20). W tej sytuacji X może podjąć decyzję o szybkiej likwidacji długiej pozycji dewizowej w funtach angielskich dla uniknięcia dalszych strat. Sprzeda on więc 2 maja 20 czerwcowych kontraktów w funtach po kursie 1,1580 USD/GBP i wycofa wstępny depozyt zabezpieczający w wysokości 20 000 dolarów. Oczywiście nie będzie on mógł wycofać dodatkowych depozytów, które wyniosły 32500 dolarów i które stanowią stratę X z tytułu niezgodnej z jego przewidywaniami zmiany kursu funta angielskiego.

Słuszność decyzji Xo przedterminowym rozwiązaniu transakcji spekulacyjnej można będzie ocenić dobrze dopiero ex post, w zależności od tego, czy spadkowa tendencja kursu funta angielskiego utrzyma się po 2 maja. Dla uczestników terminowych rynków walutowych futures możliwość takiego właśnie elastycznego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej ma duże znaczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>