Terminowe transakcje walutowe futures

Terminowe transakcje walutowe futures są aktualnie przeprowadzane na następujących giełdach: International Monetary Market (IMM) w Chicago, London International Financial Futures Exchange (LIFFE) w Londynie i Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) oraz Sydney Futures Exchange (SFE). Największy wybór walut występuje na IMM (siedem walut: funt angielski, marka RFN, frank szwajcarski, jen japoński, dolar kanadyjski, peso meksykańskie i frank francuski) i na LIFFE (cztery waluty: funt angielski, marka RFN, frank szwajcarski i jen japoński). Wszystkie powyższe waluty kupowane są i sprzedawane za dolary USA. Kurs każdej z tych walut wyrażony jest w dolarach USA na jednostkę danej waluty (notowanie bezpośrednie). Taki sposób wyrażania kursów walut pozwala traktować waluty jak każdy towar, zgodnie z zasadą: kupuj, kiedy kurs jest niski i sprzedawaj, gdy kurs jest wysoki.

Trzeba wspomnieć, że przed powstaniem terminowych transakcji walutowych typu futuręs upowszechniły się dużo wcześniej terminowe transakcje walutowe typu forward, o których już była częściowo mowa. Te ostatnie zawierane są na rynku międzybankowym. Różnią się one od transakcji futures przede wszystkim tym, że ich celem jest efektywna dostawa danej waluty w terminie wykonania transakcji. Transakcje walutowe typu forward są typowymi transakcjami walutowymi związanymi z finansowaniem eksportu i importu i zabezpieczeniem się przed ryzykiem kursowym. Są to rzeczywiste transakcje terminowe. Znaczne przeszkody, jakie napotyka rozwój terminowych rynków walutowych futures, spowodowane są głównie tym, że rynki owe mają poważnego konkurenta w postaci dużo starszych od nich terminowych rynków walutowych forward, czyli {jak już podkreślano) rynku rzeczywistych transkacji terminowych.

Główną zaletą terminowych rynków walutowych futures jest ich powszechna dostępność. Natomiast dostęp do terminowych rynków walutowych typu forward bywa niekiedy ograniczony. Mają go przede wszystkim renomowane banki handlowe, duże korporacje wielonarodowe i inni stali klienci banków handlowych prowadzących operacje międzybankowe. Słabością natomiast terminowych rynków walutowych futures jest wystandaryzowanie wszystkich istotnych elementów transkacji {waluta, wielkość transakcji, termin). Nie zawsze mogą być one dopasowane do potrzeb poszczególnych podmiotów gospodarczych i terminów zabezpieczenia ich pozycji dewizowej. Pod tym względem terminowe rynki walutowe forward okazują się bardziej użyteczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>