Pomyślne efekty wymienialności walut

Jak wiadomo waluta narodowa – poprzez jej wymienialność – rozszerza zasięg swego oddziaływania również na stosunki zewnętrzne danego kraju. Oznacza ona otwieranie gospodarki danego kraju wobec innych gospodarek narodowych i rynku światowego. Stopień tego otwarcia określają poszczególne kraje, posługując się szeregiem narzędzi z zakresu zagranicznej polityki ekonomicznej. Większy stopień otwarcia gospodarki, z teoretycznego punktu widzenia, stwarza szanse czerpania większych korzyści z wymiany międzynarodowej i współpracy przemysłowej, chociaż nie zawsze te szanse przekształcają sie w rzeczywiste korzyści.

Doświadczenie historyczne wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych wykazuje, że pomyślne efekty wymienialności walut zależą od wytworzonej, jeszcze przed jej wprowadzeniem, proeksportowej struktury gałęziowej i branżowej przemysłu. Proeksportowe gałęzie i branże przemysłu powstają w wyniku długofalowej polityki rozwojowej państwa, połączonej z reguły z zabiegami protekcyjnymi. W sytuacji, gdy kraj ma już pożądaną strukturę gałęziowo-branżową gospodarki, wówczas wystarczą dla jej ochrony selektywne środki protekcji (cła, opłaty wyrównawcze, subsydia, podatki). Można wówczas odejść od utrzymywania niewymienialności waluty, która stanowi najsilniejszy środek ochrony (protekcji) gospodarki narodowej.

Waluta wymienialna może stanowić narzędzie intensyfikacji stosunków ekonomicznych danego kraju z krajami trzecimi. Pozwala ona na szersze włączenie się danego kraju w międzynarodowy układ gospodarczy i czerpanie korzyści z wymiany międzynarodowej i współpracy przemysłowej. W warunkach waluty wymienialnej gospodarka danego kraju podlega jednak dużym wpływom rynku światowego. Może to wzmagać tendencje do rozwoju nowych dziedzin gospodarki bądź do stopniowej rezygnacji z tych dziedzin i branż przemysłu, których wyroby nie znajdują zbytu na rynku światowym. Wymienialna waluta jest ważnym atutem w walce konkurencyjnej. Może ona stanowić bodziec do unowocześnienia gospodarki. W wyjątkowo niekorzystnych warunkach zewnętrznych może jednak utrudniać usuwanie barier rozwojowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>