GŁÓWNE STREFY WALUTOWE

Charakterystyczną cechą zmian w międzynarodowym systemie walutowym po wojnie były dążenia do regionalizacji. Wiązało się to przede wszystkim z procesami integracji gospodarczej w krajach Europy Zachodniej oraz umacnianiem pozycji Japonii w gospodarnej światowej. Chociaż Międzynarodowy Fundusz Walutowy stanowił instytucjonalne ramy funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, to jednak postanowienia jego statutu były na tyle pojemne, że nie stwarzały przeszkód w wykształceniu się regionalnych stref walutowych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Dotychczas najbardziej rozwinęła się strefa walutowa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (UE) i funkcjonujący w jej ramach Europejski System Walutowy. Stopniowo zaczyna się wykształcać strefa jena japońskiego. Była możliwość powstania strefy walutowej RWPG, ale likwidacja tej instytucji i rozpad ZSRR przesądziły jej los – strefa ta już nie powstanie.

W przyszłości może powstać strefa waluty Chińskiej Republiki Ludowej, rupii indyjskiej oraz inne strefy walutowe w Ameryce Łacińskiej i w Afryce. W powiązaniu z Francją funkcjonuje strefa franka francuskiego, która ma jednak ograniczony zasięg i nie wywiera istotnego wpływu na międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Strefa walutowa EWG respektuje zasady i reguły międzynarodowego systemu walutowego i statutu MFW. Powstała ona w celu pobudzenia rozwoju krajów wchodzących do tej organizacji oraz umacniania pozycji krajów EWG w gospodarce światowej. Strefa ta manifestuje własną osobowość i indywidualność w międzynarodowym systemie walutowym. Stosuje w praktyce wiele teoretycznych koncepcji optymalnego obszaru walutowego. Wnosi do międzynarodowego systemu walutowego nowe wartości, które sprawdzone w procesie integracji walutowej w EWG mogą być wykorzystane przez inne kraje członkowskie MFW.

Powyższe strefy walutowe odzwierciedlają zjawisko wielobiegu- nowości w międzynarodowym systemie walutowym i w gospodarce światowej. Będą one przeobrażać się pod wpływem zmiany układu sił w gospodarce światowej, ewolucji zasad działania międzynarodowego systemu walutowego i dynamiki rozwoju ugrupowań integracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>