Globalny zasięg dolara amerykańskiego

W systemie walutowym z Bretton Woods i w systemie wielodewizowym czołową rolę odgrywa dolar amerykański. Niekiedy mówi się i pisze o istnieniu strefy dolara amerykańskiego, którą tradycyjnie ogranicza się do powiązań ekonomicznych USA z krajami Ameryki Łacińskiej, głównie z Meksykiem po utworzeniu NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu}. Nie oddaje to jednak istoty sprawy, ponieważ dolar USA ma zasięg międzynarodowy i nie można ograniczać jego roli tylko do powiązań ekonomicznych USA z krajami Ameryki Łacińskiej.

Należy podkreślić, że powiązania ekonomiczne USA z krajami Ameryki Łacińskiej nie mają tak dużego ciężaru gatunkowego w gospodarce światowej jak procesy integracji gospodarczej w EWG, ekspansja gospodarcza EWG oraz ekspansja ekonomiczna i kapitałowa Japonii w wielu regionach świata. USA nie integrują się z krajami Ameryki Łacińskiej, ale związki ekonomiczne USA z tymi krajami są silnie rozwinięte, głównie poprzez zakrojoną na szeroką skalę działaność amerykańskich korporacji w Ameryce Łacińskiej. Procesy integracji gospodarczej w Ameryce Łacińskiej mogą doprowadzić do zacieśnienia wzajemnych powiązań ekonomicznych krajów tego regionu, w szczególności do wzrostu handlu wewnątrzregionalnego. Ich efektem może być w przyszłości pewne rozluźnienie związków ekonomicznych krajów Ameryki Łacińskiej z USA. Miejsce USA jako ważnego partnera gospodarczego tych krajów mogą stopniowo zajmować takie kraje, jak Japonia i kraje EWG. Będzie to jednak proces długotrwały, który w płaszczyźnie walutowej i finansowej nie osłabi pozycji dolara amerykańskiego w świecie. W tym sensie może istnieć nadal strefa walutowa dolara USA ograniczona tradycyjnie do krajów Ameryki Łacińskiej. Jednakże jej wpływ na resztę świata będzie poważnie ograniczony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>