Forma koordynacji polityki walutowej w skali międzynarodowej

Fundusz nabrał dużego doświadczenia w zakresie koordynacji polityki walutowej w skali międzynarodowej, uwzględniającej interesy wszystkich grup krajów członkowskich. Cenne są jego raporty i ekspertyzy oraz publikacje dotyczące międzynarodowej sytuacji gospodarczej i płatniczej. Fundusz ma dobre rozeznanie w stanie gospodarek i finansów krajów członkowskich. Dlatego też sprawowany przez niego nadzór nad polityką walutową krajów członkowskich jest pomocny w kształtowaniu reguł polityki gospodarczej i jej wpływu na wewnętrzne i zewnętrzne stosunki ekonomiczne tych krajów oraz na gospodarkę światową i międzynarodowy system walutowy.

Pewną formą koordynacji polityki walutowej w skali międzynarodowej, w szczególności polityki pieniężno-kredytowej, są okresowe spotkania prezesów banków centralnych głównych krajów kapitalistycznych w Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Na takich spotkaniach dokonywana jest ocena sytuacji gospodarczej i pieniężno-kredytowej oraz jej wpływu na przebieg koniunktury, stan bilansów płatniczych i wzajemne relacje kursowe głównych walut wymienialnych. W toku dyskusji na tego typu spotkaniach ich uczestnicy mają możność nie tylko wczesnego rozpatrywania zjawisk kryzysowych w gospodarkach ich krajów, ale i podejmowania środków ich przezwyciężania. Spotkania prezesów banków centralnych w Banku Rozrachunków Międzynarodowych są bacznie analizowane przez uczestników rynku walutowego. Wspierają one poczynania narodowych władz gospodarczych krajów uprzemysłowionych w zakresie poszukiwania zbieżności narodowych polityk gospodarczych i usuwania stanów nierównowagi w bilansach płatniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>